Skauti Příbram - Dvojka Příbram

Junák - český skaut, 2. skautský oddíl Dvojka Příbram

Dvojka Příbram

Jsme nejstarší skautský oddíl působící v Příbrami (s více než stoletou historií) pro kluky i holky od 5 do cca 15 let.

Náš program

Každý týden se scházíme na pravidelných schůzkách rozdělených do týdne podle věku členů, každý měsíc poté máme 1-2 jiné akce. Těmito jinými akcemi jsou buď celovíkendové či kratší výpravy, při kterých máme možnost poznat spoustu zajímavých míst, naučit se zajímavé věci a také prostě začít víkend jinak, než sezením u televize či počítače.

Nejsme pouze volnočasovou záležitostí, ale výchovnou organizací dle zásad skautingu. Jde nám především o to, aby se z našich členů jednak stali úspěšní a samostatní lidé, zároveň však měli vytvořen kladný vztah k přírodě, uměli spolupracovat, získali nové přátele, byli zodpovědní za sebe i ostatní.

V našem programu mají své nezastupitelné místo jak hry, praktické činnosti a zážitky, tak také moderní technologie a jejich rozumné využití v praxi.
(GPS - navigace, geocaching, fotoaparáty, videokamery, PC)

Naše přednosti...

Snažíme se k individuální přístup ke každému z našich členů, respektujeme jeho osobnost, ale zároveň mu pomáháme začlenit se do skupiny jeho vrstevníků.

Všichni členové oddílu, kteří se o děti starají, mají patřičnou kvalifikaci dle MŠMT ČR (zkoušky z pedagogiky, psychologie, bezpečnosti,...) a zároveň oprávnění zdravotníka zotavovacích akcí.

Právní zajištění

Jsme členy neziskové organizace Junák - český skaut, konkrétně patříme do organizační jednotky středisko Hiawatha Příbram. (IČ: 18608221)

Kdo se o děti stará Často kladené dotazy

Copyright © Dvojka Příbram, Stanislav Vojíř, 2012-2024