Skauti Příbram - Dvojka Příbram

Junák - český skaut, 2. skautský oddíl Dvojka Příbram

Časté dotazy - Dvojka Příbram

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější dotazy, které jsou nám pokládány. Pokud budete mít dotaz jiný, neváhejte nás kontaktovat.

Kolik stojí členství?

  • Naši členové platí průběžně pouze výdaje související s výpravami a táborem (strava, doprava, event. ubytování) - snažíme se, aby tyto výdaje byly co nejmenší.
  • Jedenkrát ročně (zpravidla v březnu) registrační poplatek (cca 300,-Kč), ze kterého je hrazeno hlavně pojištění na našich akcích
  • Všichni naši členové vedení vykonávají svoji činnost dobrovolně a bezplatně - navíc si platí všechny náklady stejně jako děti
  • Žádné jiné poplatky od členů nevybíráme!

Je potřeba nějaké speciální vybavení?

Pro činnost na výpravách bude dítě potřebovat spacák, karimatku a batoh - více informací poskytneme na základě konkrétního dotazu.

Je možné se přijít nezávazně podívat?

Samozřejmě! Buď samotné dítě, nebo dítě s rodiči se může přijít podívat na libovolnou ze schůzek. Pouze bychom Vás chtěli požádat o kontaktování předem, aby se Vám mohl na schůzce někdo věnovat a zodpovědět případné dotazy.

Kde probíhají skautské schůzky?

Většina našich pravidelných schůzek probíhá v klubovně v areálu bývalé 8.ZŠ - adresa Žežická 193, Příbram VII. V areálu máme k dispozici nejen prostory v budově, ale i velké hřiště a zatravněný prostor, ve kterém se odehrávají hry a další programy na schůzkách.

Klubovna je velmi dobře dostupná - autobusová zastávka Kladenská, vedle klubovny je k dispozici parkoviště.

Co když je dítě alergik/astmatik...?

Pokud je stav dítěte stabilizovaný, pak byť je nemocné, může se v podstatě plně zapojit do činnosti našeho oddílu.

Máme dlouholetou praxi se zapojováním alergiků a astmatiků - je zajištěna odpovídající zdravotní péče a pobyt na táboře působí jako velmi prospěšná klimatoterapie.

Ve spolupráci s rodiči je možné začlenění dětí s ADHD, poruchami učení...

Zpět na informace o oddíle

Copyright © Dvojka Příbram, Stanislav Vojíř, 2012-2024