Skauti Příbram - Dvojka Příbram

Junák - český skaut, 2. skautský oddíl Dvojka Příbram

Proč být skautem?

Chcete, aby mělo Vaše dítě smysluplnou náplň volného času? Nové kamarády? Umělo se o sebe postarat?

Co je skauting...

  • Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova mladých lidí.
  • Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Zajímavý program

Snažíme se našim členům nabízet co nejzábavnější a zároveň motivační programy. V činnosti našeho oddílu se tak pravidelně vyskytují výtvarné i rukodělné činnosti, aktivní pohybové hry, sportovní aktivity a programy dramatické a kreativní.

Děti si mohou vyzkoušet také lanové překážky, jízdu na lodi, lukostřelbu... Zároveň také zažít pobyt v přírodě i v jiných městěch v Čechách.

Zážitky a kamarádi

Nedílnou součástí skautského programu jsou nejen programy připravené vedoucími, ale i aktivity, při kterých se děti zapojují do prakti činnosti oddílu. Snažíme se o to, aby mělo každé dítě v oddíle co největší množsví kamarádů a z družin (malých skupin, na které děti dělíme podle věku) pak často vznikají skutečné party.

Příprava na praktický život

Nejsme pouze zájmovým kroužkem s jednostrannou činností, ale snažíme se o všestranný rozvoj svých členů. A do něj zcela jistě patří také schopnost se o sebe postarat v běžných i mimořádných situacích - postupně za sebe převzít zodpovědnost, umět pomoci ostatním...

Skauting u nás i ve světě

Skauting není spolkem několika málo lidí - v Česku je Junák největší dětskou organizací! Je ale rozšířený také po celém světě - a v řadě zemí má obrovskou prestiž. Přinášíme Vám vyjádření několika známých osobností o tom, co jim skauting přinesl...

Junák - český skaut, z. s. je členem mezinárodních organizací shromažďujících skauty i skautky z celého světa. Konkrétně jde o WOSM, WAGGGS a ISGF.

Známí skauti - osobnosti...

Copyright © Dvojka Příbram, Stanislav Vojíř, 2012-2023