Skauti Příbram - Dvojka Příbram

Junák - český skaut, 2. skautský oddíl Dvojka Příbram

Naše činnost

Naši pravidelnou činnost tvoří v průběhu školního roku schůzky a výpravy, v létě poté vše vrcholí skautským táborem. Na schůzkách se scházejí děti ve skupinách (družinách) rozděleně podle věku.

Pravidelné schůzky

Schůzky probíhají po družinách, do kterých jsou děti rozděleny dle věku. Schůzky se konají během školního roku každý týden, mimo prázdniny a státní svátky.

Schůzky pro školní rok 2023-2024 se konají každý čtvrtek od 17:00 do 18:30.

Program schůzek je rozdělen po jednotlivých družinách:

Družina Pro koho Věk
Medvíďata kluci i holky 5-7
Rosomáci kluci i holky 8-10
Koaly kluci i holky 11-14

Všechny schůzky se probíhají v klubovně.

Co patří do našeho programu?

V našem programu má své nezastupitelné místo řada her - jak pohybových a sportovních, tak také přemýšlivých. Nejsme žádným vrcholovým sportovním týmem, ale naopak se snažíme o to, aby si mohli děti vyzkoušet větší množství rozličných aktivit. Další náplní jsou rukodělné a výtvarné činnosti, hudebno, ale také řada praktických věcí - například první pomoc, zásady bezpečnosti atp.

Snažíme se s dětmi pracovat individuálně a dát každému z nich možnost vyniknout v nějaké konkrétní činnosti. Program je samozřejmě uzpůsoben věku, schopnostem a zájmům dětí v jednotlivých družinách.

Výpravy

Kromě schůzek máme každý měsíc také nějakou další akci - buď jednodenní, či vícedenní výpravu. Během výprav navštěvujeme zajímavá místa v přírodě i civilizaci (zajímavá města atp.) a také zkoušíme rozličné zajímavé činnosti. Naši členové se formou her učí o sebe postarat, využívat vhodným způsobem moderní techniku i přežít v přírodě. Dále mají možnost vyzkoušet si lanové aktivity, jízdu na lodi, práci s GPS...

Letní tábory

Každý rok máme na 11 dní možnost uniknout z města do přírody a prožít tento čas s partou kamarádů. Během táborů jsme ubytováni v podsadových stanech a celý tábor je dostatečně zajištěn po všech stránkách.

Každý tábor má jinou celotáborovou hru, ale samozřejmě se chodíme také koupat či sprchovat, užíváme si táborové ohně, zpívání za doprovodu kytary a spoustu dalších činností.

Podstatnou specifičností táborů je také to, že oproti klasickým komerčním táborům se snažíme o značně "rodinnější" atmosféru, která přispívá k rozvoji lepších sociálních vazeb v celém kolektivu. Na táboře je zpravidla max. 24 dětí a větší počet opravdu kvalifikovaných vedoucích, kteří se starají jak o zajištění chodu tábora, tak také o jeho program.

Důležitým znakem naší činnosti je také to, že všichni naši vedoucí si nejen tábor, ale i všechny ostatní akce platí stejně tak jako děti a za svou činnost nepobírají žádnou hmotnou odměnu. Z tohoto důvodu si můžeme dovolit držet cenu tábora výrazně nižší, než nabízejí komerční alternativy.

Z činnosti oddílu...

Pokud chcete více informací o činnosti našeho oddílu, podívejte se přímo na web o činnosti 2. skautského oddílu Dvojka Příbram. Naleznete na něm kronikové zápisy z proběhlých akcích a také značně rozsáhlou fotogalerii.

Kdo se o děti stará Nábor členů

Copyright © Dvojka Příbram, Stanislav Vojíř, 2012-2024