Skauti Příbram - Dvojka Příbram

Junák - český skaut, 2. skautský oddíl Dvojka Příbram

Naše činnost

Naši pravidelnou činnost tvoří v průběhu školního roku schůzky a výpravy, v létě poté vše vrcholí skautským táborem. Na schůzkách se scházejí děti ve skupinách (družinách) rozděleně podle věku.

Dny schůzek pro školní rok 2016-2017:

Schůzky pro školní rok 2017-2018:

Den Od Do Družina Pro koho Věk
úterý 17:00 18:30 Medvíďata kluci i holky 5-7
úterý 17:00 18:30 Rosomáci kluci i holky 8-9
čtvrtek 17:30 19:00 Pandy kluci i holky 10-15

Chceš se stát naším členem? Přijď se podívat na některou ze schůzek!

Všechny schůzky se konají jedenkrát týdně a probíhají v klubovně.

Co patří do našeho programu?

V našem programu má své nezastupitelné místo řada her - jak pohybových a sportovních, tak také přemýšlivých. Nejsme žádným vrcholovým sportovním týmem, ale naopak se snažíme o to, aby si mohli děti vyzkoušet větší množství rozličných aktivit. Další náplní jsou rukodělné a výtvarné činnosti, hudebno, ale také řada praktických věcí - například první pomoc, zásady bezpečnosti atp.

Snažíme se s dětmi pracovat individuálně a dát každému z nich možnost vyniknout v nějaké konkrétní činnosti. Program je samozřejmě uzpůsoben věku, schopnostem a zájmům dětí v jednotlivých družinách.

Výpravy

Kromě schůzek máme každý měsíc také nějakou další akci - buď jednodenní, či vícedenní výpravu. Během výprav navštěvujeme zajímavá místa v přírodě i civilizaci (zajímavá města atp.) a také zkoušíme rozličné zajímavé činnosti. Naši členové se formou her učí o sebe postarat, využívat vhodným způsobem moderní techniku i přežít v přírodě. Dále mají možnost vyzkoušet si lanové aktivity, jízdu na lodi, práci s GPS...

Letní tábory

Každý rok máme na 14 dní možnost uniknout z města do přírody a prožít tento čas s partou kamarádů. Během táborů jsme ubytováni v podsadových stanech a celý tábor je dostatečně zajištěn po všech stránkách.

Každý tábor má jinou celotáborovou hru (naposledy "Škola čar a kouzel
v Tabčáru"), ale samozřejmě se chodíme také koupat či sprchovat, užíváme si táborové ohně, zpívání za doprovodu kytary a spoustu dalších činností.

Podstatnou specifičností táborů je také to, že oproti klasickým komerčním táborům se snažíme o značně "rodinnější" atmosféru, která přispívá k rozvoji lepších sociálních vazeb v celém kolektivu. Na táboře je zpravidla max. 24 dětí a větší počet opravdu kvalifikovaných vedoucích, kteří se starají jak o zajištění chodu tábora, tak také o jeho program.

Důležitým znakem naší činnosti je také to, že všichni naši vedoucí si nejen tábor, ale i všechny ostatní akce platí stejně tak jako děti a za svou činnost nepobírají žádnou hmotnou odměnu. Z tohoto důvodu si můžeme dovolit držet cenu tábora výrazně nižší, než nabízejí komerční alternativy.

Z činnosti oddílu...

Pokud chcete více informací o činnosti našeho oddílu, podívejte se přímo na web o činnosti 2. skautského oddílu Dvojka Příbram. Naleznete na něm kronikové zápisy z proběhlých akcích a také značně rozsáhlou fotogalerii.

Kdo se o děti stará Nábor členů

Copyright © Dvojka Příbram, Stanislav Vojíř, 2012-2018